• Priateľské prostredie
   • Pretože škola by mala byť druhý domov
   • Výzvy a súťaže
   • Nie je dôležité vyhrávať ale byť činným
   • Moderná škola
   • V ústrety 3.tisícročiu
   • WEB STRÁNKA ŠKOLY
   • www.sup-po.sk
   • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
   • Jan Amos Komenský
   • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
   • Jan Amos Komenský
   • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
   • Gabriel García Márquez
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   zatiaľ žiadne údaje
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje